Hälsningskort

Skapa professionella trycksaker snabbt och enkelt. Välj en designad mall eller börja från scratch med en helt tom arbetsyta.

Inbjudningar, visitkort, vykort

Under Tips & Inspiration hittar du massor med tips på vad du kan göra i QuickCards. Vad sägs om professionellt tryckta menyer och inbjudningskort till högtidsfirandet? Möjligheterna är oändliga.

Hälsningskort

 

Format, papper & tillval

Du har stor frihet och många valmöjligheter vilket tillåter dig att skapa både avancerade och enkla trycksaker. Här är en kort sammanfattning på egenskaperna för de olika formaten.

Hälsningskort format
  • Enkla kort  – Fotopapper, ensidigt tryck. Tillval framsida: matt / blankt lack, kuvert
  • Vikta kort – Stabilt papper, tryck på alla sidor. Tillval: med eller utan matt / blankt lack, kuvert
  • Vykort – Stabilt, oliksidigt papper för tryck på båda sidor. Tillval framsida: matt / blankt
  • Visitkort – Stabilt papper. Tillval framsida och baksida: matt / blankt lack
  • Studentskyltar – Stabilt och vädertåligt material, komplett med pinne och fästanordning

 

Gränslösa utsikter

Under Tips & Inspiration hittar du massor med tips på vad du kan göra för kort. Inför varje högtid och ”dag”, såsom mor- och farsdag skapar vi alltid relevanta och inspirerande inlägg.

 

 

Hälsningskort format

Hälsningskort

Typ

Format

Pris

Vykort 10x15 cm 1.50 kr
Visitkort 85x55 cm 0.90 kr
Vikta kort 10x10 cm 4.00 kr
Vikta kort 10x15 cm 4.60 kr
Enkla kort 10x10 cm 2.90 kr
Börja skapa